» شجاعت یعنی این (داستانک)

اولین نفری بود که برگه امتحان انشایش را به معلم تحویل داد. در برگه امتحانش تنها یک جمله نوشته شده بود. «شجاعت یعنی این».

موضوع امتحان انشا شجاعت بود!

آخرین مطالب این وبلاگBuy Social media traffic
Buy Real Traffic
منزل مبله شیرازمنزل مبله در شیراز
Buy Google Search Traffic