مقیاس عصبیت (Neuroticism) یا روان نژندگرایی میزان سازگاری، ناسازگاری و ثبات عاطفی را می سنجد (نمره بالاتر از 55 در حد نامطلوب و یا در حد خیلی نامطلوب است)و شامل:

 1. اضطراب: افراد مضطرب نگران و یا مستعد نگرانی، ترسیده، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند.
 2. پرخاشگری: گرایش فرد به تجربه های خشم و حالت های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی.
 3. افسردگی: این افراد ناامید بوده و تنهایی را اغلب با غم و اندوه تجربه میکنند.
 4. کمرویی: هیجان شرم و دستپاچگی هسته اصلی این صفت میباشد. افرادکمرو درمیان دیگران ناراحت، حساس به ریشخند دیگران و مستعد احساس حقارت هستند، کمرویی شبیه شرم و اضطراب اجتماعی است.
 5. تکانشوری: عدم توانایی کنترل امیال و هوس ها
 6. آسیب پذیری از استرس: آسیب پذیری نسبت به استرس ( به معنی فشار روانی ناشی از مشکلات روزمره که توانایی فرد را مختل میکند).

3- وجدانی بودن

وجدانی بودن: فرد با وجدان دارای هدف و خواست های قوی و از پیش تعیین شده است (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است) برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده اند و شامل:

 1. شایستگی: شایستگی به احساس فرد نسبت به توانایی ها، عقل، تدبیر و تأثیر بر محیط باز میگردد.
 2. نظم وترتیب: افرادی مرتب، آراسته و با نظم و ترتیب هستند ( البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت وسواسی باشد نیز وجود دارد).
 3. وظیفه شناسی: این افراد با نظارت وجدانشان به انجام اعمال فردی می پردازند.
 4. تلاش برای موفقیت: این افراد سالم و پر تلاش بوده و اکثراً دارای اهداف مشخصی می باشند.
 5. خویشتنداری (نظم وترتیب ): این افراد کاری را که آغاز کرده اند حتی با وجود تحمل سختی و مشکلات به سرانجام می رسانند.
 6. محتاط دریهای: گرایش به تفکر دقیق قبل از عمل و سپس نبود انعطاف پذیری در برنامه است.

4- توافق

توافق: شاخص توافق بر گرایشات ارتباط بین فردی است و این شاخص به سمت جنبه های مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر سوق دارد (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است). در حد خیلی نامطلوب اختلالات شخصیت خودشیفتگی، ضداجتماعی و پارانوئید همراه است و شامل:

 1. اعتماد: این افراد به دیگران اعتماد کرده و دیگران نیز می توانند به آنها اعتماد کنند.
 2. رک گویی: افراد با سادگی و صداقت
 3. نوع دوستی: دوستدار دیگران و امدادگر بودن
 4. همراهی: با واکنش های فرد به تعارض های بین فردی ارتباط دارد.
 5. تواضع: این افراد منافع خود را نادیده می گیرند( البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت خودشیفته بیمارگونه نیز است، وجود دارد ).
 6. درک دیگران: این مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه می گیرد. ( در محدودة مطلوب افراد واقع بین، دارای ترجیحات منطقی براساس واقعیت ها و در محدوده نامطلوب این امکان که او دارای اختلال شخصیت وابسته بیمارگونه نیز باشد وجود دارد ).

5- بازبودن (انعطاف پذیری)

بازبودن (انعطاف پذیری): نمره بالای این مقیاس انعطاف پذیری بیشتر را نشان میدهد. بازبودن به جنبه ها و محدوده های تجربی که فرد در برابر آنها انعطاف پذیر است اختصاص داده شده است (نمره بالاتر از 55 در حد انعطاف پذیر و یا در حد خیلی انعطاف پذیر است و شامل:

 1. تخیل: تصورات روشن و زندگی تخیلی فعال، خلاقیت و عمق دادن به تخیل
 2. زیبا شناسی: افرادی که به هنر و زیبابی توجه میکنند.
 3. عواطف: فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانات شخصی است و دیدگاه مثبت نسبت به هیجانات دارد.
 4. فعالیت ( کنش ها): علاقمند به فعالیتهای مختلف مانند رفتن به محل های جدید و خوردن غذاهای غیر معمول
 5. نظرات: مشتاق و علاقمند به داشتن ذهنی باز و درک جنبه های نوین
 6. ارزشها: باز بودن در ارزشها یعنی آمادگی برای شنیدن و دیدن ارزشهایی غیر از ارزشهای خود شخص و امتحان مجدد ارزشهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی.

6- برون گرایی/ دورن گرایی

برون گرایی/ دورن گرایی: نمره بالای این مقیاس را افراد برون گرا و نمره پایین این مقیاس را افراد درون گرا تشکیل میدهند.

1-6- برون گرایی

برون گرایی: برون گراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان و آینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند».

2-6- درون گرایی

درون گرایی: درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.

 1. صمیمیت (گرمی ): بیشترین ارتباط باکیفیت را در رابطه بین فردی دارند.
 2. معاشرتی بودن: این افراد از بودن در جمع لذت می بردند و احساس شادمانی میکنند.
 3. ابراز وجود: این افراد قادر هستند تواناییهای خود را باجرأت بیان نمایند.
 4. فعال بودن: این افراد از فعالیت لذت می برند.
 5. هیجان خواهی: این افراد هیجان های بالا و تحریک پذیری را تجربه میکنند.
 6. هیجان های مثبت: هیجان های مثبت: این افراد تمایل به تجربه هیجان های مثبت مانند شادی، لذت، عشق و ... دارند.


صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

سفارش تبليغات
میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
X
تبليغات