موضوع : آیا من تنبل هستم؟ و یا احساس من این است؟ | بازدید : 34 | تگ ها : چگونه با بی حوصلگی مبارزه کنیم
تاريخ : دوشنبه 22 شهريور 1395 | 17:49 | نویسنده : رز ابی

 

چگونه با بی حوصلگی مبارزه کنیم
بی حوصلگی هنگامی روی می دهد که ما دیگر به اطرافیان، اشیای پیرامون خود وفعالیتهای روزمره خود علاقه مند نبوده و از آنها لذت نمی بریم. بی حوصلگیدر واقع فقدان تنوع و انگیزش در زندگیست.
یکی از خصوصیات انسان تنوع طلبی و نیاز به تغییر مداوم در شکل و نوعمحرکات بیرونی است. سازگاری حسی سبب می شود ما از فعالیتهای تکراری بهستوه آییم. سازگاری حسی یعنی: کاهش حساسیت حواس زمانی که در معرض مداوم یکعامل محرک ثابت و تغییر ناپذیر قرار می گیرند.
مثلا پس از خرید یک تلفن همراه نو شوق و ذوق فراوانی داریم اما پس از گذشتیکی دو ماه همان تلفن همراه برایمان تکراری و ملال آور می شود.
همین عامل در روابط زن و مرد نیز مصداق دارد. اما باید آگاه بود که تنوعطلبی یک ویژگی ذاتی انسانها بوده و می بایست در برخی موارد آن را تحتکنترل درآورد و برایش محدودیت قائل شد. حتی اگر مردی همسر زیبایی هم داشتهباشد ممکن است خدای ناکرده به زنان دیگر مخفیانه نگاه کند حتی اگر آن زناننازیبا و زشت باشند. چرا که نزد آن مرد زیبایی همسرش دیگر تکراری و عادیگشته و به عبارتی به چهره وی عادت کرده است. اما همین مرد باید مطلع باشدکه این دور باطل هیچگاه به کمال خشنودی منتهی نمی گردد.
بنابراین باید برای برخی امور در تنوع طلبی محدودیت قائل شویم و گرنهمجبور خواهیم شد همیشه بی حوصله و دلزده باقی بمانیم و طعم رضایت رانچشیم. یکی از نکات بسیار مهم در روابط این است که زن و مرد هر آنچه کهدارند را یک باره رو نکنند. یعنی تمام مهارتها، خصوصیات اخلاقی و شخصیتی،آرزوها، اسرار، برنامه های آینده، هدفهای بلند مدت و کوتاه مدت و غیره. چون زمانی که مثلا دختری از تمام راز و رمز، مهارتها و شیرین کاری های یکپسر آگاه شود دیگر چیزی باقی نمی ماند که حس کنجکاوی دختر را نسبت به آنپسر برانگیزد و رابطه از هیجان و تب وتاب می افتد. مانند فیلمی که وقتی ازابتدا تا انتهای آن را مشاهده می کنیم دیگر بندرت پیش می آید که بخواهیممجددا نگاهش کنیم اما اگر همین فیلم به صورت سریال نمایش داده شود همهیجانش بیشتر می شود و هم کنجکاوی بیننده برای سر درآوردن از ادامهداستان. اما این بدین معنا هم نیست که به طرف مقابلمان دروغ بگوییم وشخصیت اصلی خود را کتمان کنیم بلکه باید به گونه ای پیش برویم که در هر یکاز ملاقات هایمان یک سخن، مطلب، خبر یا برنامه تازه در چنته داشته باشیم. خلاصه باید پیش بینی ناپذیر باشیم.
برای غلبه بر بی حوصلگی در زندگی از این راهکارها سود برید:
۱) سعی کنید هر از چند گاهی در زندگی خود تغییراتی هر چند جزئی ایجاد کنید.
۲) بی کاری و فقدان فعالیت یک عامل مهم در ایجاد بی حوصلگی ست. دست به کارشوید با نشستن و به نقطه ای خیره شدن چیزی عوض نمی شود. برخیزید و به کاریمشغول شوید.
۳) حس پوچی و این باور که زندگی، شغل و فعالیتهای شما بی معنی است میتواند شما را تا مرز افسردگی پیش برد. شما نباید زندگی خود را یک دایره بیپایان و هدف بدانید. این وظیفه خود شماست که به زندگی خود معنا بخشید.
۴) هر روز یک چیز جدید یاد بگیرید و به علم خود بیفزایید.
۵) خود را به چالش بکشانید. به فعالیتی دست بزنید که در شما استرس ملایمیایجاد می کند. مانند برد و باخت (در بازی، ورزش) یا پذیرش ایده های جدید.
۶) به یاد داشته باشید که هیچ چیز کسالت بار و خسته کننده نیست بلکه اینذهن بی حوصلگی شماست که همه چیز را کسل کننده می بینید. بی حوصلگی یک امرنسبی و درونیست. افکار خود را تغییر دهید تا احساسات شما نیز تغییر یابند.
۷) حس کنجکاوی خود را بر انگیزید. نسبت به پیرامون خون بی تفاوت نباشید. سعی کنید از همه چیز سر در بیاورید.البته به غیر از مسائل شخصی دیگران.
۸) خیال پردازی کنید. خیال پردازی بیش از حد سبب دور افتادن شما ازواقعیتها و حقایق می گردد اما از تخیل خود می توانید در رفع بی حوصلگی کمکبگیرید. خیال پردازی کنید و به آرزوهای خود دست یابید.
۹) تکرار فعالیتهای روزمره یا از روی عادت بسیار خسته کننده است. بنابرایندیگر ایده ها، گزینه ها واحتمالات را هم انتخاب کنید. مثلا هر روز برایصبحانه چای شیرین نخورید، یک روز هم قهوه یا شیر بخورید یا هر روز سر یکساعت فعالیت خاصی را انجام ندهید. هراز گاهی طرز لباس پوشیدن یا مدل مویخود را تغییر دهید.
۱۰) هر بار سر قرار ملاقات یک دست لباس مشابه به تن نکنید یا در کافی شاپفقط میلک شیک سفارش ندهید. با یک هدیه بدون مناسبت طرف مقابل خود راغافلگیر کنید.
۱۱) تکراری نباشید.آیا من تنبل هستم؟ و یا احساس من این است؟

به گذشته برگردید به زمانیکه میخواستید بدنی سالم و متناسب داشته باشید،  شاید حتی یک روز قبل این اندیشه را در سر داشتهاید.

شما به اهدافتان فکر  کردهاید، شما به این نکته فکر کردید که دوست دارید  بدنتان در چه وضعیتی  قرار داشته باشد و .. و هنوز بر روی مبل راحتی خانه  نشسته و در حال تماشای  برنامههای محبوب تلویزیونی خود هستید ”من تنبل هستم“ و همین امر دلیل آن است که نمیتوانم  اندام موزونی داشته باشم“.

لطفاً این گفته مرا با عشق بپذیرید و بدانید که من واقعاً آن را با تمام   ظرافت و حساسیتش ابراز میکنم: شما باید به تنبلی غلبه کنید. بهطور جدی   باید این کار را انجام دهید. تنبل بودن به شما کمک نمیکند تا حتی یک کار   را در زندگی خود انجام دهید.

این کارها شامل خوردن صحیح، ورزش و داشتن یک رابطه سالم با دیگران است،   اما شما هرگز نباید بهطور ناگهانی به یک سو شتاب بگیرید، در حالی که هنوز   آمادگی دریافت روشهای جدید گیجکننده را ندارید اگر روشهای سالم و جدید   را در ابتدا امتحان کنید، احتمال نگهداری و حفظ آنها بیشتر است.


بدینترتیب  شما میتوانید به آسانی به مرحلهای انتقال بیابد که در آن آنچه را برای  خود لازم میدانید، انجام دهید:


▪ ببینید فعالیتهای جدید چهقدر با برنامههای کاری شما مطابقت دارند.
▪ ببینید تمرینها و ورزشهای جدید چه قدر مطمئن هستند
▪ این نکته را کشف کنید که عادتهای جدید چگونه میتوانند به آسانی بهوجود   آمده و عادتهای قدیمی را که دیگر مفید نیستند از میان بردارند.........● عادت به تنبلی

  تنبلی فقط یک عادت است یک اعتیاد است تنبل بودن برای افراد راحت شده است   درست مثل بقیه موارد اعتیاد (مانند مصرف الکل، غذای خاص، برنامههای خاص   تلویزیونی و غیره) اعتبادها موجب احساس راحتی در ما میشوند، آنها قابل   پیشبینی میباشند ما آنها را درک میکنیم، آنها نیاز خارج از وجود ما را   تأمین میکنند.

تنبلی نیز موجب راحتی ما است اما این کار را با ایجاد شرایط استراحت  انجام  نمیدهد، تنبلی را حتی ما را با رساندن تلاشهای ما به حداقل عملی   میسازد. تنبلی واقعاً یک اعتیاد به بیحرکتی و رخوت است: اعتیاد به نشستن   در درون یک زندگی که به گرد یک نقطه نشسته و یا خمیده میچرخد ما این عادت   را داریم که کاری را انجام دهیم که آن را ترجیح میدهیم و نه کاری را که   انجام آن برایمان خوب میباشد. بهطور کلی انجام دادن کارهای مورد علاقه   اشتباه نیست. این مسئله در مورد احساس راحتی و استراحت کردن نیز صدق   میکند.

استراحت کردن موجب تجدید قوا و احیاء دوباره است. ما بر روی این  سیارهایم  تا زندگی کنیم و یاد بگیریم و لذت بردن نیز بخشی است که ما  سزاوار آنیم،  اما وقتی نیاز مهمتر ما سلامتی ما است، تعطیلات دائمی و  استراحت موجب مرگ  ما و نه تجدیدقوا میشود. تنبلی به منزله مقاومتی است که  در جسم ما تجسم  مییابد. تنبلی مقاومت در برابر زندگی است...تنبلی شامل موارد بسیاری  میباشد:

● ترس بهائی از تغییر

  شما فکر میکنید که عادتهایتان هویت شما را میسازند. بنابراین  هویتی از  ”من چه هستم“ برای خود خلق کنید (من صبحانه نمیخورم. من شبها  تلویزیون  تماشا میکنم، من هر شب دسر میخورم. من باید نوشابه بخورم و  غیره) اما این  وجود نمیخواهید که بهعنوان ”فرد چاق تنبلی که ...“ شناخته  شوید.


● کبود دانش و آگاهی در مورد چگونگی شروع ورزش و تغذیه بهتر


چه کاری میتوانم در مورد تنبلیام انجام دهم؟
نترسید، عصبی و یا ناامید از خود نباشید! به شیوهای جدید در این مورد فکر کنید، شما در حال کشف چگونگی غلبه بر مقاومت هستید. شما از این نکته آگاهی یافتهاید که به تنبلی در زندگی خود نیازی ندارید. با داشتن این نکته در ذهنتان حرکت کیند. به آنچه که در موردش تنبل هستید فکر کنید.

حتماً تا به حال آن موارد را  نشناختهاید. شاید این مورد مربوط به ورزش  کردن است. شاید به شناخت تغذیه  بهتر ارتباط دارد... شاید مربوط به شروع یک  زندگی با روشی سالمتر است...  شاید به تصمیمگیری برای خواندن کتابهای  بهتر ارتباط دارد... یا به کاستن  ساعات تماشای تلویزیون (با اینترنت) و تا  دیروقت بیدار ماندن... (با احساس  آزادی به تمامی عادتهایتان فکر کنید!)  فکر کنید که آیا خود را با عادتتان  شناسائی میکنید.

اگر شما بگوئید من (نام یک عادت) هستم پس شما خود را با  آن عادت هویتیابی میکنید.

در اینجا چند مورد ارائه میشود:

▪ من، خیلی چای/ نوشابه / قهوه مینوشم،
▪ من اخبار / سریال/ فیلم آخر شب را تماشا میکنم،
▪ من طرفدار مسابقه هستم،
▪ من همیشه روی را حتی نشسته و تلویزیون تماشا میکنم.
▪ من عاشق کار کردن هستم،
▪ من هیچ وقت ورزش نمیکنم.
▪ من هر روز کیک میخورم،
▪ من دردها و مشکلات مزمن خود را نادیده میگیرم.
▪ من میدانم چاقم، بنابراین لباسهای سایز بزرگتر را میخرم. و غیره

از خود بپرسید آیا داشتن یک زندگی بهتر ارزش تغییر این چیزها را دارد:   تغییر این هویتها آیا از اینکه خود را تنبل بنگارید، راضی هستید؟ و   نکتهای عمیقتر آنکه آیا راضی هستید که کارهائی انجام دهید که خود را در   مورد آنها تنبل میدانید؟

  احتمالاً شما راضی نیستید وگرنه این مقاله را نمیخواندید.
فقط تغییر  کنید  در یک آن شما میتوانید از یک آدم تنبل به کسی تبدیل شوید که  میخواهد یاد  بگیرد چگونه ورزش کند وقتیکه آگاه شدید که نمیخواهید آن  خصوصیات (عادات  غلط) را داشته باشید شما به قلمرو جدیدی قدم میگذارید که  در آن کشف  میکنید که چگونه فردی نو باشید و به عمل دست میزنید ممکن است  هنوز کامل و  عالی نباشید و مدتی طول بکشد تا به حد دلخواه برسید ولی دیگر هیچگاه خود  را تنبل خطاب نخواهید نمود.
به مدیریت  استرس و زمان فکر کنید و در مورد آنها تصمیم بگیرید. غذای  سالم نخورید و  برنامهٔ ورزشی بیاید که سلامت شما در سالهای آینده را  تأمین نماید.

● تجربهای در مورد تنبلی
در اینجا روشی آسان ارائه میشود: هرگاه کار و یا فعالیتی برای انجام  دادن  داشتید و احساس کردید که تنبلی به سراغتان آمده است شما میدانید که  تنبلی  به چه شکلی عمل میکند: ”من میخواهم این کار را انجام دهم“سعی کنید که آن  کار را به هر نحوی شده انجام دهید. با تمامی فکرتان این  کار را انجام داده  و در مورد آن فکر کنید. من نمیگویم که به آن عشق  بورزید قرار نیست که شما  عاشق همه چیز باشید.


فقط به انجام آن کار فکر کنید:
در مورد این واقعیت فکر کنید که شما  به هر  حال دارید آن کار را انجام میدهید. با وجود آنکه تک تک سلولهای  شما  میخواهند بهجائی دیگر رفته و کار یدیگر انجام دهند! سعی کنید که  بهطور  منفی از آن شکایت نکنید و نگوئید که از آن متنفرید، فقط به انجام  دادن آن و  افکار قبلیتان راجع به انجام ندادنش فکر کنید.


احتمالاً و در اغلب مواقع، ذهن شما آرام میگردد ممکن است کم کم احساس  کنید  که اینکار خیلی هم بد نیست و یا شاید از انجام آن شاد شوید، در حالی  که  قبلاً انجامش را به تأخیر میانداختید و این بهترین بخش قضیه است. حتی  شاید  شما کشف کنید که تا به حال از این کار میترسیدید و خود این کار  آنقدرها  هم بد نبوده است.

در اینجا مسئله مهم درک ما در برابر واقعیتها است. اغلب مواقع، ما مسائل   را بدتر از آنچه هستند، میبینیم و در واقع ترس و افکار منفی ما بدتر از   خود آنها است. اگر تصمیم به تغییر هویتهائی گرفتهاید که به شما کمک   نمیکند و یا میخواهید اعتیاد به رخوت و تنبلی - که واقعاً موجب مرگتان   است - را ترک کنید شما میتوانید زندگی خود را دوباره بسازید.صفحه قبل 1 صفحه بعد

پیچک

سفارش تبليغات
میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | اجاره سوئيت در شيراز | نوبت دهی پزشکان شیراز | پاپ آپ نمایشگاهی | دکتر نوروزیان | ثبت برند | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
X
تبليغات